Finansal Muhasebe Karar Vermeye Nasıl Yardımcı Olur?

Finansal muhasebe , bir işletmenin tüm finansal işlemlerini izlemesini sağlar. Şirketin iş faaliyetlerine giren ve çıkan tüm finansal verileri kaydettiği ve raporladığı süreçtir. Muhasebe verileri, bilanço , gelir tablosu ve nakit akışı tablosu dahil olmak üzere bir dizi finansal tabloya kaydedilir.

Şirketlerin finansal muhasebesinde uymaları gereken bir dizi muhasebe ilkesi vardır.

Finansal muhasebenin karar vermeye yardımcı olduğu üç ana alan vardır:

  • Yatırımcılara menkul kıymet ihraç eden şirketlerin finansal sağlığı için bir analiz temeli ve karşılaştırması sağlar .
  • Alacaklıların işletmelerin borç ödeme yeterliliği, likidite ve kredibilitesini değerlendirmelerine yardımcı olur .
  • Kuzeni, yönetim muhasebesiyle birlikte, işletmelerin kıt kaynakların nasıl tahsis edileceğine ilişkin kararlar almalarına yardımcı olur.

Yatırım Kararları

Temel analiz , büyük ölçüde bir şirketin bilançosuna, nakit akış tablosuna ve gelir tablosuna bağlıdır .

Yatırımcılar finansal tablolardaki bilgileri bir şirketin değerlemesi ve güvenilirliği hakkında karar vermek için kullanırlar. Finansal muhasebe tarafından sağlanan bilgiler olmadan, yatırımcılar, hisse senedi ve tahvil ihraççıların tarihçesi ve mevcut mali sağlığı hakkında daha az bilgiye sahip olurlar . Şartlar, finansal hesapların zamanlaması ve stilinde tutarlılık yaratmaktadır ; bu, yatırımcıların, bir firmanın mevcut durumuna göre filtrelenmiş muhasebe bilgilerine tabi olma ihtimalinin daha düşük olduğu anlamına gelir.

Borç Verme Kararları

Finansal muhasebe de kredi verenler için bir anahtardır. Finansal tablolar, tüm varlıklarının yanı sıra kısa ve uzun vadeli borçları da özetlediğinden, borç verenler şirketin kredibilitesini daha iyi anlayabiliyor.

Borç / Özkaynak (B / Ö) oranı ve kazanılan faiz oranı gibi birtakım ortak muhasebe oranları bir şirketin finansal tablolarından elde edilir. Hiçbir borç verme kurumu, finansal muhasebe teknikleri tarafından sağlanan kritik bilgiler olmadan büyük bir işletme kredisinin sorumluluğunu üstlenmez.

Sonuçta, bir borç veren, şirketin finansal muhasebesini gözden geçirerek belirlenebilecek bir şirkete borç para vermenin ne kadar risk içerdiğini bilmek ister. Bu belirlendikten sonra, borç veren aynı zamanda ne kadar borç vereceğiniz ve hangi faiz oranlarında olacağının ana hatlarını çizebilecek.

Kurumsal Yönetim

Güvenilir muhasebe, sadece yatırımcılar ve borç verenler için değil, firmalar için de pratik bir işleve sahiptir.

İşletmelerin finansal muhasebesini tamamlamaları için en belirgin yarar , (kamu) şirketleri için belirtilen yasal ve düzenleyici yükümlülükleri yerine getirmektir. Şirketler finansal faaliyetleri konusunda dürüst olmalı ve veriler düzenli olarak doğru şekilde yayınlanmalı ve yayınlanmalıdır.

Düzenleyici ve uyumluluk engellerinin ötesinde finansal muhasebe netleşmeye yardımcı olur; finansal muhasebe ayrıca yöneticilerin bütçe oluşturmalarına, kamu algılarını anlamalarına, verimliliği takip etmelerine, ürün performansını analiz etmelerine ve kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur.

Finansal muhasebe, işletmelerin faaliyetlerini takip etmelerinin yanı sıra finansal sağlıklarının bir anlık görüntüsünü sağlamanın bir yoludur. Bir şirket bilanço ve gelir tablosu dahil olmak üzere çeşitli açıklamalar yoluyla veri sağlayarak, bir yatırımcıya ve borç verenlere karar almalarında daha fazla güç verebilir.

Sending
Bu sayfa size yardımcı oldu ise puan verin
0 (0 votes)
BarkodSis İndir