BarkodSis e-Dönüşüm

BarkodSis
e-Dönüşüm entegrasyonu
hazır!..

BarkodSis yeni nesil ve modern teknolojilere dayalı altyapısı ile sektörel entegrasyon ve yenilikçi bilişim çözümleri sunmaktadır.

e-Dönüşüm, şirketinizi fatura kaybı, fatura çıktısı alma ve kâğıt masrafı gibi sorunlardan kurtarmayı hedefler. Faturalarınızı dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.

  • Gereksiz iş yükü azalır.
  • Maliyetlerden ve zamandan tasarruf sağlar.
  • Belgelerin kaybolma ihtimali ortadan kalkar.
  • Dijital dönüşüm şirket karlılığını arttırır.
  • Toner, kağıt, posta ve arşivleme maliyetleri olmaz.

e-Dönüşüm

BarkodSis ile tüm faturlarınızı dijital ortama taşıyın, ticari faaliyetlerinize hız katarak iş verimliliğini artırın.

e-Fatura Nedir?

Türkiye’de 397 sıra no.lu Vergi Usulleri Kanunu (VUK) tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin GİB üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Fatura kapsamı dışında kalan vergi mükelleflerine ve nihai tüketiciye kesilen faturaların elektronik ortama taşınmasına, faturanın ikinci nüshasının elektronik ortamda saklanmasına ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamaya e-Arşiv Fatura denir.

e-İrsaliye Nedir?

e-Dönüşüm uygulamalarının bir parçası olarak hayata geçen e-İrsaliye, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, sadece sevk irsaliyesi amaçlı düzenlenmesi gereken mal taşıma belgelerinin elektronik ortamda oluşturularak iletilmesini sağlayan sistemdir.

e-Defter Nedir?

Vergi Usulleri Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafından kurumlar için tutulması zorunlu olan büyük defter (defter-i kebir) ve yevmiye defterlerinin elektronik ortamda hazırlanıp muhafaza edilmesi için geliştirilen uygulamaya e-Defter adı verilir. e-Defter; kağıt defterler ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
Kurumlar, vergi mükellefi oldukları için her parasal hareketi kayıt altına almak zorundadırlar. e-Defter uygulaması, bu kayıt tutma ve istenmesi halinde denetlenme işinin elektronik ortamda yapılmasını sağlar.
Bayimiz olun

İş ortağımız olmak ister misiniz?

Müşteriye değer veren, müşterisi ile hareket eden
ve hizmet verdiği firmalarca aranılan iş ortakları arıyoruz.
Barkod PC

Barkodlu Satış Programı

Market, Kırtasiye, Büfe, Bakkal, Manav
Petshop ve diğer işletmeler için idealdir.